background

Organizing committee

Chairmen:

Naumovets' A.H. (Kiev, Ukraine)

Co-Chairmen:

Kryuchin A.A. (Kiev, Ukraine)

Uvarov V.M. (Kiev, Ukraine)

Members:

Beljaev O.E., Bespalov S.A., Brodin M.S. Chekhun V.F.,  Kartel M.T., Komisarenko S.V., Koshechko V.G.,  Kuchuk-Yatsenko S.I., Malchevskii I.A.,  Pekhnyo V.I., Petrov V.V., Pokhodenko V.D., Ragulya A.V., Semynozhenko V.P., Vlaykov G.G., Voevodin V.M., Vysochanskii Yu.M.

Secretary:

Rubish V.M. (Uzhgorod, Ukraine)

International Program Committee:

Agabekov V.(Belarus), Bilous A.G. (Ukraine), Bih L.(Morocco), Bulavin L. (Ukraine), Elouadi B. (France),
Firstov S.A. (Ukraine), Flakhbart K. (Slovakia), Gomonnai A. (Ukraine), Horbyk P.(Ukraine),
Kikineshi O.(Hungary), Kladko V. (Ukraine), Kranjčec M.(Croatia), Kopcansky P.(Slovakia), Kryuchyn A.(Ukraine),
Kuchmiy S.(Ukraine), Lukyanchuk I.(France), Marchenko O. (Ukraine), Matolin V. (Czech Republic),
Mezzane  D.(Morocco), Poklonskiy (Belarus), Poroshin V. (Ukraine), Prokopenko V. (Ukraine), Rizak V.(Ukraine), Studenjak I. (Ukraine), Veres M. (Hungary), Vityaz' P. (Belarus), Vysochanskii Yu. (Ukraine),
Wojciechowski W. (Poland), Yatsenko L. (Ukraine)

Local Organizing Committee:

Rubish V., Kabatcii V.,Mykaylo O., Makar L., Pop M., Yasinko T. 

CNM6                  © M.Pop